Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizde adil, şeffaf , objektif bir yönetim anlayışı esastır.

Sektöründeki konumumuzu, sahip olduğumuz insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile sürdürebileceğimize, çalışanlarımıza yatırım yapmanın önemine ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle;

– SARDUNYA’yı hedef ve amaçlarına taşıyabilecek nitelikte doğru işe doğru çalışanları seçmeyi ve işe almayı,

– Çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için, gelişim ortamı ve fırsatları yaratmayı,

– Çalışanlarımızın performanslarının düzenli olarak izlenmesi, çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performanslarını ödüllendirmeyi,

– Şirket içerisindeki boş pozisyonların aranan şartlar uygun olduğu sürece atama, terfi, vb. süreçlerin şirket içindeki çalışanlar arasından yapmaya özen göstermeyi,

– Çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve sağladıkları değerler ölçüsünde ücretlendirilmesini sağlamayı,

– Şirketimiz içerisinde, şeffaf, adil, paylaşımcı, katılımcı, yeniliklere ve fikirlere açık,bir takım ruhunu destekleyen bir kültürün oluşturulmasını sağlamayı,

– Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine yönelik farkındalığını yaratacak çalışmalar yapmayı,

– Çalışanlarımızın tüm özlük haklarının korunduğu bir iş ortamı sağlamayı,

– Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini değerlendirmeyi ve bunları desteklemeyi hedefleriz.

SARDUNYA çalışanlarının bilgi ve yetkinlik seviyelerinin iş gerekleri doğrultusunda geliştirilmesini misyon edinmiştir. Sektörünün okulu olarak da anılır. Çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirleme, planlama, uygulama ve geliştirme; eğitim ve gelişim sürecimizin birer parçasıdır. Bunun için; SARDUNYA çalışanları yılda ortalama 60 saat eğitim alırlar.

SARDUNYA çalışanlarına şirketin strateji ve hedefleri ve politikaları ile uyumlu olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak gelişim faaliyetleri sunulmasını sağlar. Çalışanlara yapılan bu gelişim faaliyetlerini birer yatırım olarak görür ve değerlendirir. Amacımız, çalışanlarımızın yalnızca işyerinde değil evlerinde ve toplumda da daha yararlı bireyler haline gelmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimler iç eğitimlerden oluşabileceği gibi, sınıf içi eğitim, outdoor uygulama, simülasyon çalışmaları veya seminer/konferans katılımı gibi çeşitli faaliyetleri de içermektedir.

Kişisel Gelişim Programları ve Kurum içi Koçluk ile onları sürekli destekleriz.

Performans Gelişim sistemimiz çalısanlarımızın işindeki basarısını önceden belirlenmiş kriterlerle karsılastırarak o işin gereklerine göre ölçülmesini, sonuçlarının degerlendirilmesini ve performansın sürekli iyilestirilmesi kosulu ile sürdürülebilir gelişimini içeren ölçme ve degerlendirme sürecidir.

Sistemimiz;

– Yönetici ve çalışanlara iş hedeflerinin başarılmasında sorumluluğu birlikte üstlenme fırsatı tanır.

– Yapılan değerlendirmeler sonucunda iş süreçlerinin iyileştirilme, çalışanların gelişimlerini yatkında izleme fırsatı sunar.

– Kimin neyi hedefleyip, nasıl yapacağı, performans sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve gelişimin nasıl gerçekleştirileceğini kapsar.

Performans değerlendirme sistemi SARDUNYA’da çalışan tüm personeli kapsar. En az 6 aylık kıdemi bulunan tüm personel değerlendirme sisteminin içinde yer alır.

SARDUNYA’nın Kariyer Yönetimindeki temel amacı Yeteneği Keşfetmek, Geliştirmek ve Yönetmektir.

Kariyer Yönetim Sistemimiz, SARDUNYA ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ortak paydada buluşturarak bütünsel ve sistematik esaslarla liderlerini yetiştirmeyi esas alan bir uygulamadır.

SARDUNYA’da kariyer basamaklarında yükselme, şirket ihtiyaçları, çalışanın istek, bağlılık ve başarılı performans sonuçları ile doğru orantılıdır. Terfi yada rotasyon sürecinin oluşabilmesi için o pozisyona ihtiyaç duyulması ve ilgili pozisyonun açılması gerekir. Pozisyon ihtiyacının belirlenmesinde ve oluşturulmasında belirlenen kriterleri göz önünde bulundururuz.Bunlar; Şirketimizin satış-üretim hacmi ve buna paralel iş gücü ihtiyaçlarımız, rekabet ortamındaki değişimler,ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler vb.

İş Başvuru Formu

  Son yorumlar
   Latest Posts
   About Us

   Beverly Fox

   Cras et arcu sagittis, faucibus est sed, ullamcorper tellus. Vestibulum blandit mi nec.

   Ads